Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

KOMUNIKAT!!!


 


KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W INOWROCŁAWIU

 

tel. (52) 357 50 21

 

fax (52) 357 50 21 w. 236
strona: www.kppsp.inowroclaw.pl 

e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl

„[…] Każdy, więc, choć na skromnym swym posterunku obywatelskim niech pamięta,
że jest włodarzem ojcowizny swojej, że jeśli pracę poświęca otoczeniu,
to lepsze jutro dla przyszłych pokoleń zapewnia […]”


Bolesław Chomicz
 

Szukaj w tym dziale: