Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

      Co to jest?


KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu
 

tel. (52) 357 50 21
fax (52) 357 50 21 w. 236
strona: www.kppsp.inowroclaw.pl
e-mail: kppsp_inowroclaw@fire.one.pl
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl

 

„[…] Każdy, więc, choć na skromnym swym posterunku obywatelskim niech pamięta,
że jest włodarzem ojcowizny swojej, że jeśli pracę poświęca otoczeniu,
to lepsze jutro dla przyszłych pokoleń zapewnia […]”


Bolesław Chomicz
 

Szukaj w tym dziale: